Menu

Garantie en klachten

Garantie

Xenos streeft ernaar enkel artikelen te leveren van een uitstekende kwaliteit. Mocht het onverhoopt gebeuren dat je een beroep dient te doen op de wettelijke garantie of fabrieksgarantie, dan zullen we in overleg tot een geschikte oplossing komen. Een eventuele fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

De wettelijke garantie houdt in dat het product deugdelijk moet zijn. Je moet het product een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken. Wat je van een product kunt verwachten, hangt af van de volgende zaken: wat wij als verkoper aangeven, wat er in reclame-uitingen is gezegd, het merk, de prijs en of het product nieuw of tweedehands is.

Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

Indien je een klacht over de producten van Xenos of dienstverlening hebt, dan kun je dit via het contactformulier, e-mail [email protected] of telefonisch 088-0274300 aan ons kenbaar maken. Op werkdagen proberen wij zo spoedig mogelijk een reactie te sturen. Wij streven ernaar je e-mail binnen 24 uur te beantwoorden. Wij zullen in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke antwoord geven op je klacht.

Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:

  • Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan;
  • Slijtage wat verwacht mag worden gedurende normaal gebruik;
  • Een product wordt zonder enige kennisgeving vooraf retour gestuurd. 

Xenos zal altijd in samenspraak met jou proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht de klacht niet door ons opgelost kunnen worden, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Op www.sgc.nl vind je meer informatie. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (via https://ec.europa.eu/consumers/odr/).